U Nemocnice 1, Praha 2
Zadavatel: Brema s.r.o.
Zrealizováno 100% – postup a doba plnění dle termínů a stavebního harmonogramu.