Současná činnost firmy je zaměřena na :

 • Silnoproudá vyhrazená zařízení nn – bez distribučních rozvodů Rozvodných závodů

 • Hromosvody

 • Státní telefony včetně napojení na JTS – bez rozvodů JTS Telecomu, a.s.

 • Domácí audio a video telefony

 • Anténní systémy

 • Elektronické zabezpečovací a pochůzkové systémy – EZS

 • Elektronické protipožární systémy – EPS

 • Dveřní a vratové automatiky

 • Měření a regulace vytápění a vzduchotechniky – MaR

 • Strukturovaná kabeláž SOLARIX

 • Projekční činnost

 • Servisní a údržbovou činnost

Strategií naší firmy je spokojenost zákazníka co nejvyšší kvalita, příznivá cena, vstřícnost, dodržování deklarovaných zárukových garancí. Při realizaci zakázek používáme komponenty a technologie renomovaných výrobců a dodavatelů.

V rámci realizace zakázek zajišťujeme :

 • Vypracování studie elektro pro architektonický záměr

 • Návrh alternativních řešení s posouzením jejich užitných vlastností

 • U rekonstrukcí posouzení současného stavu a návrh optimální úpravy

 • Zpracování projektové dokumentace : pro stavební řízení, stavební povolení, realizační, dokumentace skutečného provedení

 • Investiční rozvahu a cenový návrh

 • Vlastní realizaci včetně případných subdodávek

 • Výchozí, pravidelné a dílčí revize

Při zpracování složitých technických řešení spolupracujeme s předními odborníky v dané problematice, renomovanými výrobci a dodavateli, případně jako nositel autorizačních osvědčení na provádění specializovaných montáží máme přímou podporu od jejich poskytovatelů.