Buchovcova 1669/6, Praha 3
Zadavatel: Stargips s.r.o.