Místecká 568 a 569
Investor:
SVJ Místecká 569
SVJ Místecká 568